ˆ

Strona główna

Budynek ZGK
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Zjednoczenia 110C
65-120 Zielona Góra
KRS:
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000710867
NIP:
9291935785
REGON:
369088434
Kapitał zakładowy:
37.203.500,00 zł
Numer BDO:
000015702
tel. (68) 322 91 00
fax. (68) 322-91-11
e-mail: sekretariat.zgk@zgkim.zgora.pl